ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

SÅDAN UNDGÅR DU ALVORLIG BAKTERIEVÆKST EFTER NEDLUKNING

 

Som følge af situationen med COVID-19 har mange bygninger i længere perioder stået ubenyttede hen (mere end 3- 4 uger) og der er stor risiko for, at der er opstået alvorlig bakterievækst i vandinstallationerne, som betyder, at vandet ikke må drikkes eller anvendes til fx fødevareproduktion.

Der er naturligvis forskel på bygninger og designet af vandinstallationerne. Fakta er dog, at såfremt installationerne forsyner bygningen med drikkevand, og det bruges som ingrediens i fødevarer (udover at blive brugt til at drikke), så gælder både Drikkevandsbekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning 9236 (29.04.2014). Her fremgår det, at drikkevandet ved tappestedet skal have samme kvalitet, som når vandet leveres af forsyningsvirksomheden til matriklen.

 

 

Vi anbefaler der udarbejdes en risikovurdering

 

Med udgangspunkt i ”sund fornuft og respekt for andre menneskers sundhed” anbefaler vi, at der udarbejdes en risikovurdering i forhold til bygninger, som har været (eller fortsat er) lukket ned, og i hvor lang tid. Derudover bør det registreres, hvad bygningen anvendes til i hverdagen.

 

På baggrund af risikovurderingen kan der opstilles retningslinjer for at sikre bygningens drikkevandskvalitet. Retningslinjerne kan opdeles i forhold til bygningstyper som eksempelvis:

 • Fødevareproduktion
 • Badefaciliteter (Svømmehaller, idrætsanlæg, stadions etc.)
 • Tandklinikker
 • Institutioner (skoler, børnehaver, plejecentre, hospitaler etc.)
 • Kontorbygninger

 

6 gode råd

 

For at hjælpe med at sikre vandkvaliteten i jeres vandinstallationer har vi udarbejdet 6 gode råd: 

 • Få gennemskyllet vandinstallationerne én gang om ugen. Det gælder helt frem til de fjerneste tappesteder – og både for koldt og varmt vandinstallationer.
 • Sørg for at varmtvandsbeholdere bliver udslammet minimum én gang ugentligt.
 • Vandet i varmtvandsbeholderen skal i perioder opvarmes til mindst 70°C.
 • Vær opmærksom på at få varmt vand helt frem til tapstedet (maks. 57°C ved tapsted og min. 50°C på cirkulation).
 • Gennemgå samtlige pellatorer, inden bygningen tages i brug igen. Hvis det vurderes nødvendigt så få dem udskiftet til strålesamlere.
 • Gennemgå og kontrollér kontra- og tilbageløbssikringsventiler. Det er lovkrav, at bygningens kritiske vandinstallationer sikres og vedligeholdes mod tilbagestrømning til det offentlige forsyningsnet, såvel som internt i bygningen.

 

Har I brug for en specialist til at udføre arbejdet?

 

Kontakt os på 75891030 og få en snak om vandinstallationer og løsninger til at sikre jeres vandkvalitet.

 

 

 

 

Vi står også klar til at hjælpe dig med alt inden for VVS og VVS Service.

       

 

Dit professionelle VVS-firma  

VVS Hedensted - VVS Juelsminde - VVS Vejle - VVS Middelfart - VVS Fredericia - VVS Kolding - VVS Horsens - VVS Skanderborg - VVS Århus